Neodymium Magnit

kompaniýasy

Biz hakda

Hiliň barlagy,
Müşderi Ilki

2011-nji ýylda döredilen Lanfier Magnet, Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäherinde işleýär.20,000 inedördül metr önümçilik desgasy we 200+ hünärli topar bilen, NdFeB we Kauçuk Magnitlerinde ýörite çözgütleri hödürläp, ýöriteleşýäris.Magnitlerimiz berk hil ülňülerine eýerip, dünýäniň dürli pudaklaryna hyzmat edýär.ISO, REACH, ROHS we SGS kepillendirilen, biz siziň ynamdar magnit hyzmatdaşyňyz.

Has giňişleýin görHas giňişleýin gör
 • Önümçilik çyzyklary

  Önümçilik çyzyklary
 • Ualyllyk mümkinçilik

  Tonlar
  Ualyllyk mümkinçilik
 • Eksport edildi

  ýurtlary
  Eksport edildi
 • Işçiler

  Işçiler
magnit_02
magnit_01

Magnit

Üstünliklerimiz

Magnit güýji

Çäksiz mümkinçilikler üçin magnitizmiň düýp manysyny ulanyň.Premium seýrek ýer materiallary, berk synag we oýlanyşykly gaplamak bilen deňi-taýy bolmadyk magnit çözgütlerini hödürleýäris.Ajaýyp öndürijiligi we dowamly ygtybarlylygy üpjün edip, iň ýokary magnitlerimiz bilen programmalaryňyzy ýokarlandyryň.Önümçilikde öňdebaryjy tejribeden başlap, satuwdan soňky deňsiz-taýsyz goldawa çenli, biz magnit ussatlygynda hyzmatdaşyňyz.“Lanfier Magnet” bilen tapawudy başdan geçiriň - bu ýerde magnit güýji çäksiz potensiala laýyk gelýär.

Has giňişleýin görHas giňişleýin gör

Nyrh artykmaçlyklarymyz: Aýratyn çözgütler, çykdajylaryň netijeliligi, subut edilen üstünlik.Şahsy aragatnaşykdan, býudjet üçin amatly meýilnamalardan we üstünlikli nyrh strategiýalarynyň ýazgylaryndan peýdalanyň.Taslamalaryňyzy býudjetiňizde iň ýokary öndürijiligi üpjün edýän iň amatly bahalar bilen ýokarlandyryň.

Müşderiler bizi saýladylar
2000 +

Müşderiler bizi saýladylar

Has giňişleýin görpro_icon04

nyrh

Prosess

Üstünliklerimiz

Hususylaşdyrma hyzmaty

 • Magnit güýji
 • Çydamlylyk
 • Örtük
 • Ölçegi

Her zerurlyk üçin aýratyn çözgütler.N45M, N45H, N42SH we N33UH ýaly N25-den N52-e çenli dürli magnit güýçlerini öwreniň, amaly programmalaryň iň ýokary öndürijiligini üpjün ediň.

 • Mikro çydamlylyk: ± 0.02mm.
 • Aýratyn takyklyk.
 • Ajaýyp Fit.
 • Takyk ölçegler.
Has giňişleýin görHas giňişleýin gör

Industry 0.05mm çydamly adaty senagat çydamlylygy bilen, Lanfier Magnet-de has 0.02mm has takyk takyklygy gazanyp, has ýokary bolýarys.Dürli çydamlylyk opsiýalarymyz, magnit ölçegleriňize we amaly programmalaryňyza laýyk gelmegi kepillendirýär.

 • Mikro çydamlylyk: ± 0.02mm.
 • Aýratyn takyklyk.
 • Ajaýyp Fit.
 • Takyk ölçegler.
Has giňişleýin görHas giňişleýin gör

Sink, Nikel, Altyn, Kauçuk we Epoksi ýaly giňişleýin örtük saýlamalarymyz, magnitleriň dürli şertlerde ajaýyp işlemegini üpjün edýär, aýratyn programmalaryňyz üçin uzak dowamlylygy we amatly işlemegi üpjün edýär.

 • Dürli örtükler: Dürli görnüşler.
 • Güýçlendirilen çydamlylyk: Çydamlylygy ýokarlandyrmak.
 • Omörite çözgütler: Aýratyn gorag.
 • Iň amatly öndürijilik: gowulandyrylan işleýiş.
Has giňişleýin görHas giňişleýin gör

Aýry-aýry magnitlerden 200 mm çenli üýtgeýär we magnit gurnamalary, amaly talaplaryňyza laýyk gelýär.

 • Takyk ölçegler.
 • Köp ölçegli ölçegler.
 • Omörite magnit gurnamalary.
 • Hünärmen in Engineeringenerligi.
Has giňişleýin görHas giňişleýin gör